Wielobranżowy katalog internetowych wizytówek przedsiębiorstw


Kancelaria Notarialna OLGA BIAŁCZYK & DIANA STOPKA

Jakie usługi oferuje notariusz w Poznaniu na Starym Mieście?


Klienci kancelarii notariuszki.pro mogą skorzystać z całej gamy profesjonalnych usług prawniczych. Notariusz w Poznaniu na Starym Mieście oferuje pełną obsługę prawną, a przy wykonywaniu czynności przestrzega obowiązujących przepisów, kierując się jednocześnie etyką zawodową. Wszystko to sprawia, że interesy petenta są bardzo dobrze zabezpieczone i dodatkowo może on liczyć na doradztwo w spornych lub niejasnych kwestiach.

Zakres czynności wykonywanych przez notariusza reguluje ustawa z 1991 r. - Prawo o notariacie. Działając na podstawie przepisów w niej zawartych rejent sporządza:

  • akty notarialne, w szczególności umowy kupna-sprzedaży, dożywocia, intercyzy, testamenty, statuty spółek, protokoły dziedziczenia,
  • poświadczenia zgodności z oryginałem,
  • wypisy, odpisy i wyciągi z dokumentów.

Na życzenie klienta kancelaria może również przechowywać pieniądze, dokumenty oraz inne papiery wartościowe. Należy jednak pamiętać, że notariusz działa w ramach obowiązującego prawa, dlatego ma obowiązek odmówić wykonania czynności, która jest z z nim sprzeczna. Na żądanie stron może on również sporządzić akt notarialny w języku obcym, wykorzystując własne zdolności lingwistyczne lub korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.

Za wykonanie czynności notariusz pobiera określone w ustawie opłaty. Przede wszystkim jest to taksa notarialna, a także opłaty sądowe, podatki lub inne daniny przekazywane na konto urzędu skarbowego. Wszystkie czynności wykonywane są bardzo starannie, a stworzone na ich postawie akty i odpisy mają charakter dokumentu urzędowego. Rejent co do zasady świadczy usługi w swoim biurze na Starym Mieście. Jeśli jednak zachodzą ku temu podstawy, może on przeprowadzić czynności poza kancelarią, również w dniu ustawowo wolnym od pracy.

Z prawniczkami można skontaktować się i umówić na spotkanie telefonicznie lub mailowo. Przed sporządzeniem aktu notarialnego należy dostarczyć umowę kupna - sprzedaży oraz inne wymagane dokumenty. Wszelkie sprawy załatwiane są bardzo  sprawnie i w miłej atmosferze.

Wystaw opinię firmie

Ocena firmy: (0 z 0 głosów)


WWW: https://notariuszki.pro
Dodano: 2022-01-22
Telefon: 696 441 776
Miejscowość: Poznań
Adres: Cicha 19
Kod pocztowy: 61-710

Źródła:
https://notariuszki.pro/


Podobne Firmy

Hey Taxes biuro rachunkowe
ul. 61131 Poznań, Baraniaka 88E
Smile Studio Stomatologia
ul. 60461 Poznań, Wergiliusza 27
Ratajewski Domy Szkieletowe
ul. 64130 Rydzyna, Poniatowskiego 21